वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना ग्रामायण 1000 नोट बुक संच

वसतिगृहात राहून शिकणार्‍या वनवासी भटक्या तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अल्पशी मदत म्हणून 10 नोटबुकचा एक संच भेट देण्याचे ग्रामायणने  ठरविले…

View Details